Menjual Harga Ayam Melebihi Harga Kawalan, 3 Premis Telah Dikompaun Atas 4 Kesalahan Berbeza